Wow Filipino: Integratibong Aklat sa Wika at Pagbasa (Grade 2)

Wow Filipino: Integratibong Aklat sa Wika at Pagbasa (Grade 2)

Regular price
Sale price
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Editor: V. M. Resuma; Authors: R. C. Santos, P. A. Razon, K. V. Ortega, R. V. del Castillo

Copyright Year: 2020 

Tugon ang seryeng Wow Filipino! (Integratibong Aklat para sa Wika at Pagbasa) sa bagong kurikulum para sa K to 12 ng Kagawaran ng Edukasyon, partikular sa pagtuturo ng Filipino sa elementarya. Sa tulong ng Wow FIlipino!, inaasahan ang makahulugan at kawili-wiling pag-aaral ng wikang Filipino. Natatanging mga katangian ng seryeng ito ang sumusunod:

  • Ang sistematikong paglinang ng lahat ng basic learning competencies alinsunod sa DepED K to 12. Ginamit ang higher order thinking skills (HOTS) sa seryeng ito upang ang mga mag-aaral ay maging mapanuri sa paggamit ng wikang Filipino sa iba’t ibang sitwasyon.
  • Ang integratibong lapit sa pagtuturo ng pagbasa at wika. Ginagamit na lunsaran sa mga aralin ang iba’t ibang anyo ng panitikan na may kawili-wiling estilo ng pagsulat. Sinusundan iyon ng pagaaral ng gramatika ng wikang Filipino. Pinag-uugnay ang pagdebelop ng mga kasanayang pangwika sa tulong ng mga gawaing nakatuon sa mensahe ng binasang akda.
  • Ang pagiging outcome oriented and performance-based ng kabuuang serye. Sa librong ito, mga estudyante mismo— katulong ng guro at mga kamag-aral— ang magmamarka sa mga pamantayang nadebelop sa kanila. Layunin nito maging matalino, mapanuri, at malikhain ang paggamit ng wika.
  • Isang makabagong titulo na aakit sa atensyon ng mga estudyante, gayon din sa mga gurong may kamalayang isang buhay o dinamikong wika ang Filipino kaya nagbabago at umuunlad sa pagdaan ng panahon.