Si Lalambakod at ang mga Diwata ng Hardin

Si Lalambakod at ang mga Diwata ng Hardin

Regular price
Sale price
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Written by: Eugene Y. Evasco     Illustrated by: Joshua A. Argosino

Isang makabagong mito ang handog ng aklat na ito. Matutunghayan ng mambabasa kung paano binigyang-buhay ng mga halaman, bulaklak, at puno ang ating buhay. Masusundan ang hiwaga nina Bathala at Lakambakod na naghandog ng kulay, halimuyak, lasa, gaslaw, at sustansiya sa mga biyayang nagmumula sa lupa. Mainam na aklat ito upang muli’t muling ipaalala na pangalagaan ang lupa at ang mga halamang sumusuporta sa buhay ng mga nilalang sa daigdig.