Kultura, Kasaysayan, at Kabuhayan Pre-K (Araling Panlipunan)

Kultura, Kasaysayan, at Kabuhayan Pre-K (Araling Panlipunan)

Regular price
Sale price
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Ang seryeng ito ay para sa bawat batang Pilipino. Hangad ng mga aklat na ito na magkaroon ang bata ng malawak na kaalaman, pang-unawa, at pagapahalaga sa kaniyang sarili, pamilya, paaralan, at komunidad. Inaasahan na ang aklat na ito ay magsisilbing gabay sa mga bata upang sila ay maging mabuting anak, kapatid, kaibigan, mag-aaral, at miyembro ng komunidad.